Monitorul Oficial
nr. 304/29 martie 2022

Publicare
  1.   L. nr.70/28-03-2022 
LEGE privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
-
  2.   D. nr.313/28-03-2022 
DECRET pentru promulgarea Legii privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situatiilor de risc epidemiologic si biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
-
  3.   O.U.G. nr.32/26-03-2022 
Ordonantă de urgentă privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 de către Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători aC.F.R. Călători” — S.A.
-
  4.   H.G. nr.366/28-03-2022 
HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar si a descrierii tehnice, precum si aprobarea închirierii unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Directiei pentru Agricultură Judetene Alba din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale
-
  5.   H.G. nr.382/23-03-2022 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 245/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval
-
  6.   H.G. nr.387/23-03-2022 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" - S.A. Constanta, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
-
  7.   H.G. nr.388/23-03-2022 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galati, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
-
  8.   O. nr.632/15-03-2022 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea derogării pentru unele specii de animale sălbatice
-
  9.   O. nr.34/29-03-2022 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2015
A
  10.   O. nr.35/29-03-2022 (A.N.R.E.)
ORDIN privind modificarea si completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013
-


Luni, 20 martie 2023, 17:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.