Monitorul Oficial
nr. 366/13 aprilie 2022

Publicare
  1.   L. nr.84/12-04-2022 
LEGE privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare
-
  2.   D. nr.489/12-04-2022 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor măsuri financiare
-
  3.   L. nr.85/12-04-2022 
LEGE pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si pentru completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local
-
  4.   D. nr.490/12-04-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, precum si pentru completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes national, judetean si local
-
  5.   L. nr.86/12-04-2022 
LEGE pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si pentru modificarea si completarea Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale
-
  6.   D. nr.491/12-04-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si pentru modificarea si completarea Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale
-
  7.   D.C.C. nr.36/27-01-2022 
DECIZIA nr. 36 din 27 ianuarie 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
-
  8.   O. nr.247/28-02-2022 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii si solidaritătii sociale pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale, aflat în coordonarea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale
-
  9.   O. nr.955/08-04-2022 (M.F.)
ORDIN al ministrului finantelor privind aprobarea Procedurii de implementare si a schemei de ajutor de stat asociate Programului IMM PROD
-
  10.   O. nr.3.557/11-04-2022 (M.E.)
ORDIN al ministrului educatiei pentru modificarea si completarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de anteprescolari/prescolari si elevi scolarizati în unitătile de învătământ particular, precum si emiterea avizului conform în vederea organizării retelei unitătilor de învătământ preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nr. 5.511/2021
-


Marți, 23 iulie 2024, 06:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.