Monitorul Oficial
nr. 402/27 aprilie 2022

Publicare
  1.   L. nr.111/21-04-2022 
LEGE privind reglementarea activitătii prestatorului casnic
-
  2.   D. nr.530/21-04-2022 
DECRET pentru promulgarea Legii privind reglementarea activitătii prestatorului casnic
-
  3.   H.G. nr.538/21-04-2022 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plătii cotizatiei anuale a României ce decurge din calitatea de membru în cadrul Fundatiei Europene pentru Tineret
-
  4.   O. nr.62/11-04-2022 (A.N.R.M.)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea transferului drepturilor dobândite si al obligatiilor asumate prin Licenta de concesiune nr. 3.285/2000 a activitătii de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Cristesti-Drăguseni, judetele Iasi si Suceava
-
  5.   O. nr.765/11-04-2022 (A.N.A.F.)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind Procedura de restituire a impozitului pe dividende rezultat din regularizarea anuală a dividendelor distribuite partial în cursul anului
-
  6.   O. nr.1.594/C/08-04-2022 (M.J.)
ORDIN al ministrului justitiei privind conditiile de acordare pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare a majorării salariale în cuantumul prevăzut la art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părintilor si altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
-
  7.   O. nr.3.701/19-04-2022 (M.F.)
ORDIN al presedintelui Autoritătii Vamale Române privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizatii sau institutii în aplicarea dispozitiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 si ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale
-


Luni, 05 decembrie 2022, 13:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.