Monitorul Oficial
nr. 408/28 aprilie 2022

Publicare
  1.   L. nr.116/27-04-2022 
LEGE pentru completarea art. 3 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
-
  2.   D. nr.546/27-04-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
-
  3.   L. nr.117/27-04-2022 
LEGE pentru modificarea art. 5 alin. (8)-(92) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice
-
  4.   D. nr.547/27-04-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 5 alin. (8)-(92) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice
-
  5.   H.G. nr.547/21-04-2022 
HOTĂRÂRE privind comasarea, modificarea denumirii, descrierii tehnice si actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploiesti, precum si înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploiesti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii
-
  6.   H.G. nr.552/21-04-2022 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., care functionează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizării
-
  7.   H.G. nr.553/21-04-2022 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Nationale "Posta Română" - S.A., care functionează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării si Digitalizării
-
  8.   O. nr.1.170/18-04-2022 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătătii pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 373/2015 privind aprobarea formularului cu regim special al procesuluiverbal de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale privind nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la dispozitivele medicale si activitătile conexe acestora
-
  9.   O. nr.1.171/18-04-2022 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătătii privind aprobarea procedurii de emitere a certificatului de liberă vânzare pentru dispozitivele medicale
-


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 22:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.