Monitorul Oficial
nr. 477/13 mai 2022

Publicare
  1.   L. nr.132/12-05-2022 
LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
-
  2.   D. nr.788/12-05-2022 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2020 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
-
  3.   L. nr.133/12-05-2022 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
-
  4.   D. nr.789/12-05-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii
-
  5.   L. nr.134/12-05-2022 
LEGE pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
-
  6.   D. nr.790/12-05-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
-
  7.   H.G. nr.624/11-05-2022 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plătii contributiei statutare anuale a României, pentru anul 2021, la bugetul Conferintei ministrilor educatiei din statele care au în comun folosirea limbii franceze - CONFEMEN
-
  8.   O. nr.776/20-04-2022 (A.N.A.F.)
ORDIN al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, precum si pentru modificarea altor acte normative
-
  9.   O. nr.1.107/20496/04-05,10-05-2022 (M.F., MCID)
ORDIN al ministrului finantelor si al ministrului cercetării, inovării si digitalizării privind aprobarea procedurii de implementare si a schemei de ajutor de stat asociate Programului INNOVATION
-
  10.   O. nr.4.160/11-05-2022 (AVR)
ORDIN al presedintelui Autoritătii Vamale Române pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Vamale Române nr. 3.767/2022 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităti vamale cu produse strategice
-
  11.   O. nr.138/15-04-2022 (B.N.R.)
ORDIN privind publicarea efectuării radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare a Societătii APS CONSUMER FINANCE IFN - S.A
-
  12.   H. nr.44/18-04-2022 ( C.Fz.)
HOTĂRÂRE privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Consiliului national al Colegiului Fizioterapeutilor din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor si criteriilor de evaluare a activitătilor de educatie medicală continuă, precum si a criteriilor si normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor si formelor de educatie medicală continuă
-


Vineri, 03 februarie 2023, 12:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.