Monitorul Oficial
nr. 560/8 iunie 2022

Publicare
  1.   L. nr.171/08-06-2022 
LEGE pentru modificarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
-
  2.   D. nr.877/08-06-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
-
  3.   L. nr.172/08-06-2022 
LEGE pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 si semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014
-
  4.   Protocol/08-06-2022 
Protocolul nr. 16 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale
-
  5.   D. nr.878/08-06-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului nr. 16 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 si semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014
-
  6.   L. nr.173/08-06-2022 
LEGE pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 si semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014
-
  7.   D. nr.879/08-06-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru adoptarea unor măsuri necesare punerii în aplicare a Protocolului nr. 16 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptat la Strasbourg la 2 octombrie 2013 si semnat de România la Strasbourg la 14 octombrie 2014
-
  8.   D.C.C. nr.174/24-03-2022 
DECIZIA nr. 174 din 24 martie 2022 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 260 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
-
  9.   H.G. nr.746/08-06-2022 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea cotei procentuale ce urmează a fi achizitionată de salariatii Societătii "OMV Petrom" - S.A. si momentul la care se va realiza achizitionarea actiunilor de către acestia
-
  10.   O. nr.70/07-06-2022 (M.Af.I.)
ORDIN al ministrului afacerilor interne pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate internă si Fondului pentru azil, migratie si integrare
-
  11.   O. nr.863/02-06-2022 (M.I.P.E.)
ORDIN al ministrului investitiilor si proiectelor europene privind modificarea Schemei de ajutor de minimis "VIITOR PENTRU TINERII NEETs II", aferentă Programului operational Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 2 "Îmbunătătirea situatiei tinerilor din categoria NEETs", obiectivul specific 2.1 "Cresterea ocupării tinerilor NEETs someri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta în regiunile eligibile" si obiectivul specific 2.2 "Îmbunătătirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobândite în sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta în regiunile eligibile", aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.201/2020
-
  12.   O. nr.3.971/07-06-2022 (M.E.)
ORDIN al ministrului educatiei pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nr. 3.445/2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învătământul primar si a Calendarului înscrierii în învătământul primar pentru anul scolar 2022-2023
-


Joi, 09 februarie 2023, 15:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.