Monitorul Oficial
nr. 730/20 iulie 2022

Publicare
  1.   L. nr.227/19-07-2022 
LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum si pentru modificarea si completarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitătii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
-
  2.   D. nr.1.002/19-07-2022 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2020 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum si pentru modificarea si completarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitătii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19
-
  3.   L. nr.228/19-07-2022 
LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2020 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinti în vederea supravegherii copiilor, în situatia limitării sau suspendării activitătilor didactice care presupun prezenta efectivă a copiilor în unitătile de învătământ si în unitătile de educatie timpurie anteprescolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
-
  4.   D. nr.1.003/19-07-2022 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2020 pentru completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinti în vederea supravegherii copiilor, în situatia limitării sau suspendării activitătilor didactice care presupun prezenta efectivă a copiilor în unitătile de învătământ si în unitătile de educatie timpurie anteprescolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
-
  5.   L. nr.229/19-07-2022 
LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi si beneficii de asistentă socială în domeniile de activitate în care se mentin restrictii
-
  6.   D. nr.1.004/19-07-2022 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi si beneficii de asistentă socială în domeniile de activitate în care se mentin restrictii
-
  7.   L. nr.234/19-07-2022 
LEGE pentru modificarea art. 183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
-
  8.   D. nr.1.009/19-07-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 183 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si pentru dispunerea altor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2017/1.371 a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal
-
  9.   L. nr.235/19-07-2022 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dublă utilizare
-
  10.   D. nr.1.010/19-07-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2022 privind regimul de control al operatiunilor cu produse cu dublă utilizare
-
  11.   H.G. nr.904/13-07-2022 
HOTĂRÂRE pentru reaprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente achizitiei de rame electrice noi în cadrul proiectului de investitii "Achizitie material rulant nou, rame electrice regionale RE-R si rame electrice interregionale RE-IR"
-
  12.   H.G. nr.925/15-07-2022 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea efectuării cheltuielilor de investitii aferente proiectului "Dezvoltarea unui laborator national pentru îmbunătătirea monitorizării substantelor deversate în ape si a calitătii apei potabile"
-
  13.   O. nr.898/31-05-2022 (M.M.S.S.)
ORDIN al ministrului muncii si solidaritătii sociale pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contributiei lunare de întretinere datorate de adultii cu handicap asistati în centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de sustinătorii acestora si aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contributiei lunare de întretinere datorate de adultii cu handicap asistati în centre rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de sustinătorii acestora
-
  14.   O. nr.456/08-07-2022 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate curative pentru anii 2022 si 2023, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 180/2022
-


Vineri, 31 martie 2023, 13:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.