Monitorul Oficial
nr. 736/21 iulie 2022

Rectificare:
  1.   Decizie nr.409/12-07-2022 
DECIZIE privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Ioana Dorobantu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne
-
Publicare
  2.   L. nr.225/19-07-2022 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garantiile de bună executie constituite în cadrul contractelor de achizitie publică si al contractelor sectoriale
-
  3.   D. nr.1.000/19-07-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garantiile de bună executie constituite în cadrul contractelor de achizitie publică si al contractelor sectoriale
-
  4.   L. nr.240/20-07-2022 
LEGE privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială
-
  5.   D. nr.1.020/20-07-2022 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială
-
  6.   L. nr.241/20-07-2022 
LEGE pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România
A
  7.   D. nr.1.021/20-07-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România
-
  8.   L. nr.254/20-07-2022 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si a altor acte normative
-
  9.   D. nr.1.034/19-07-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si a altor acte normative
-
  10.   L. nr.263/20-07-2022 
LEGE pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-
  11.   D. nr.1.043/20-07-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
-
  12.   H.G. nr.916/13-07-2022 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, trecerea unor părti de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, constituite din constructii si amenajări la terenuri, situate în judetele Constanta, Sibiu, Ilfov, Mehedinti, Olt, Vrancea, Tulcea si municipiul Bucuresti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  13.   O. nr.1.948/13-07-2022 (M.M.A.P.)
ORDIN al ministrului mediului, apelor si pădurilor privind aprobarea derogării în scop stiintific pentru unele specii de pesti de interes comunitar
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 06:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.