Monitorul Oficial
nr. 744/25 iulie 2022

Publicare
  1.   L. nr.255/21-07-2022 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
A
  2.   D. nr.1.035/21-07-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
-
  3.   L. nr.256/21-07-2022 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, precum si pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
-
  4.   D. nr.1.036/21-07-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, precum si pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor apărute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora
-
  5.   L. nr.258/21-07-2022 
LEGE pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
A
  6.   D. nr.1.038/21-07-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
-
  7.   L. nr.259/21-07-2022 
LEGE privind înfiintarea Muzeului National al Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989
-
  8.   D. nr.1.039/21-07-2022 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Muzeului National al Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989
-
  9.   L. nr.260/21-07-2022 
LEGE privind modificarea si completarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice
-
  10.   D. nr.1.040/21-07-2022 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încălcare a unor norme de convietuire socială, a ordinii si linistii publice
-
  11.   L. nr.261/21-07-2022 
LEGE pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
-
  12.   D. nr.1.041/21-07-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
-
  13.   L. nr.262/21-07-2022 
LEGE pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
-
  14.   D. nr.1.042/21-07-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 si de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii
-
  15.   L. nr.264/21-07-2022 
LEGE privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calitătii în sistemul de sănătate
-
  16.   D. nr.1.044/21-07-2022 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calitătii în sistemul de sănătate
-
  17.   H.G. nr.933/20-07-2022 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei nationale de cercetare, inovare si specializare inteligentă 2022-2027
-
  18.   O. nr.813/14-07-2022 (A.N.C.P.I.)
ORDIN al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară privind aprobarea conditiilor de acces la datele si informatiile din sistemul informatic de cadastru si carte funciară
A


Vineri, 23 februarie 2024, 10:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.