Monitorul Oficial
nr. 1125/22 noiembrie 2022

Publicare
  1.   L. nr.318/21-11-2022 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
-
  2.   D. nr.1.314/21-11-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte
-
  3.   L. nr.319/21-11-2022 
LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial si a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia
-
  4.   D. nr.1.315/21-11-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR Produs de garantare a creditului comercial si a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia
-
  5.   L. nr.320/21-11-2022 
LEGE pentru denuntarea Acordului interguvernamental privind înfiintarea Băncii Internationale de Investitii si a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, si a protocolului său de modificare si completare
-
  6.   D. nr.1.316/21-11-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru denuntarea Acordului interguvernamental privind înfiintarea Băncii Internationale de Investitii si a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, si a protocolului său de modificare si completare
-
  7.   L. nr.321/21-11-2022 
LEGE pentru denuntarea Conventiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile si organizarea Băncii Internationale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova la 22 octombrie 1963, si a protocoalelor sale de modificare si completare
-
  8.   D. nr.1.317/21-11-2022 
DECRET privind promulgarea Legii pentru denuntarea Conventiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile si organizarea Băncii Internationale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova la 22 octombrie 1963, si a protocoalelor sale de modificare si completare
-
  9.   Decizie nr.534/22-11-2022 
DECIZIE privind încetarea, la cerere, a exercitării cu caracter temporar, prin detasare, de către domnul Ion-Tudor Coman a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitătii de Sanse
-
  10.   Decizie nr.535/22-11-2022 
DECIZIE privind detasarea domnului Dumitru-Viorel Pârvu din functia publică de consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor în functia publică vacantă de director al Directiei juridice si resurse umane din cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate
-
  11.   Decizie nr.536/22-11-2022 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ionela-Daniela Balas a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice
-
  12.   Decizie nr.537/22-11-2022 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Samir-Adrian Cîmpean a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Institutiei Prefectului Judetul Sălaj
-
  13.   Decizie nr.6/07-11-2022 (A.N.R.M.)
DECIZIE a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesionării acordate prin Licenta de exploatare nr. 22.376/2019 pentru exploatarea resurselor de apă minerală naturală (necarbogazoasă) în perimetrul Lunca Bradului-Pârâul Neamtului, judetul Mures, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Fitoprest - S.R.L.
-
  14.   O. nr.2.325/21-11-2022 (M.Tr.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul transporturilor si infrastructurii, privind modificarea si completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor si infrastructurii, nr. 548/2022 pentru aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători
-
  15.   O. nr.2.837/02-11-2022 (M.L.P.A.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si administratiei privind modificarea si completarea reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal, indicativ NP 062/2002", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 938/2002
-


Luni, 20 mai 2024, 00:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.