Monitorul Oficial
nr. 857/22 septembrie 2023

Publicare
  1.   D.C.C. nr.378/29-06-2023 
DECIZIA nr. 378 din 29 iunie 2023 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 906 alin. (2) din Codul de procedură civilă
-
  2.   H.G. nr.881/20-09-2023 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare si modernizare la Societatea Natională "Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia" S.A., pentru perioada 2023-2032
-
  3.   H.G. nr.882/20-09-2023 
HOTĂRÂRE privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitătile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
-
  4.   H.G. nr.885/20-09-2023 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Directia Natională Anticoruptie, pentru Structura de sprijin a procurorilor europeni delegati în România
-
  5.   O. nr.147/18-09-2023 (M.Af.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acesteia
-
  6.   O. nr.3.253/772/21-09,18-09-2023 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementează conditiile acordării asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.857/441/2023
-


Duminică, 19 mai 2024, 23:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.