Monitorul Oficial
nr. 262/14 iulie 1998

Publicare
  1.   L. nr.146/13-07-1998 
LEGE pentru declararea ca abrogat a Decretului-lege nr.7/1989 privind repatrierea cetățenilor români și a foștilor cetățeni români
SE
  2.   D. nr.267/10-07-1998 
DECRET privind promulgarea Legii pentru declararea ca abrogat a Decretului-lege nr.7/1989 privind repatrierea cetățenilor români și a foștilor cetățeni români
-
  3.   L. nr.147/13-07-1998 
LEGE privind impozitul pe spectacole
A
  4.   D. nr.268/10-07-1998 
DECRET pentru promulgarea Legii privind impozitul pe spectacole
-
  5.   H.S. nr.13/09-07-1998 
HOTĂRÂRE pentru numirea unui judecător la Curtea Constituțională
-
  6.   H.S. nr.14/09-07-1998 
HOTĂRÂRE privind demisia unui senator
-
  7.   O. nr.281/M49/19-05,28-05-1998 (M.M.P.S., M.A.N.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului de stat, ministrul apărării naționale, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.7/1998, privind unele măsuri de protecție a personalului civil disponibilizat ca urmare a programului de restructurare a armatei
-
  8.   Decizie nr.4/06-07-1998 (O.R.D.A.)
DECIZIE a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor privind modificarea Deciziei nr.9/1997 a acestuia
-
  9.   Decizie nr.403/30-06-1998 (D.G.V.)
DECIZIE a directorului general al Direcției Generale a Vămilor, secretar de stat, pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura simplificată de efectuare a formalităților vamale aferente combustibililor cu care sunt aprovizionate aeronavele
A


Joi, 02 februarie 2023, 13:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.