Monitorul Oficial
nr. 200/10 mai 1999

Publicare
  1.   L. nr.77/07-05-1999 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1998 pentru instituirea Ordinului Steaua României
V
  2.   D. nr.145/07-05-1999 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1998 pentru instituirea Ordinului Steaua României
-
  3.   H.G. nr.302/15-04-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim internațional
A
  4.   H.G. nr.309/15-04-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea în domeniul turismului, semnat la București la 10 noiembrie 1998
V
  5.   H.G. nr.331/29-04-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome, companiilor naționale, societăților naționale și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, aflate în coordonarea sau în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului, precum și a transferurilor pentru Societatea Comercială "Uzina de Valorificare a Cenușilor de Pirită" - S.A. Turnu Măgurele
T


Joi, 02 februarie 2023, 20:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.