Monitorul Oficial
nr. 215/17 mai 1999

Publicare
  1.   L. nr.81/11-05-1999 
LEGE Legea datoriei publice
A
  2.   D. nr.153/10-05-1999 
DECRET pentru promulgarea Legii datoriei publice
-
  3.   O.U.G. nr.63/14-05-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
V
  4.   H.G. nr.365/10-05-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome de interes național aflate sub autoritatea Băncii Naționale a României
T
  5.   O. nr.103/06-05-1999 (M.I.C.)
ORDIN al ministrului industriei și comerțului pentru aprobarea Programului de restructurare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova
-
  6.   O. nr.504/13-05-1999 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populație cod 1010
-
  7.   H. nr.5/13-05-1999 (B.N.R.)
HOTĂRÂRE privind retragerea autorizației de funcționare și introducerea cererii de declanșare a procedurii falimentului Băncii Comerciale "Albina" - S.A.
-


Duminică, 19 mai 2024, 23:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.