Monitorul Oficial
nr. 297/25 iunie 1999

Publicare
  1.   L. nr.112/23-06-1999 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/1998 privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997 - 8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A.din activitatea anilor 1994-1996, și anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova
T
  2.   D. nr.206/22-06-1999 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.47/1998 privind reglementarea financiară a dobânzilor pe perioada 1 ianuarie 1997 - 8 februarie 1998, aferente creditelor angajate pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Agenția Națională a Produselor Agricole - R.A. din activitatea anilor 1994-1996, și anularea unei datorii în grâu a Republicii Moldova
-
  3.   L. nr.113/23-06-1999 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare privind Programul Național PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998
V
  4.   D. nr.207/22-06-1999 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1999 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare privind Programul Național PHARE 1998, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998
-
  5.   L. nr.114/23-06-1999 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/1999 pentru modificarea art.15 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
V
  6.   D. nr.208/22-06-1999 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/1999 pentru modificarea art. 15 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
  7.   H.P. nr.27/23-06-1999 
HOTĂRÂRE privind prelungirea mandatului contingentului de 20 de polițiști români din Grupul Internațional de Poliție (I.P.T.F.) din Bosnia-Herțegovina, participarea României cu 25 de polițiști la Misiunea O.N.U.din Kosovo, redesfășurarea în Kosovo a unor ofițeri de poliție români din cadrul Grupului Internațional de Poliție (I.P.T.F.) din Bosnia-Herțegovina și participarea cu 10 ofițeri de legătură din Ministerul Apărării Naționale la Misiunea O.N.U.din Kosovo
V
  8.   H.P. nr.28/23-06-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii nemijlocite a Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab" la îndeplinirea acțiunilor în cadrul Rezervei Strategice SFOR în Bosnia-Herțegovina
V
  9.   O.U.G. nr.96/23-06-1999 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modul de finanțare a cheltuielilor pentru întreținerea efectivelor de cabaline care sunt proprietate publică a statului și pentru trecerea la turma de bază a cabalinelor necesare pentru împrospătarea acesteia
V
  10.   H.G. nr.502/24-06-1999 
HOTĂRÂRE privind autorizarea Băncii Agricole - S.A. și Banc Post - S.A. de a acționa în calitate de agent al statului în operațiunile de vânzare, înregistrare și plată a obligațiunilor de tezaur denominate în valută, emise de Ministerul Finanțelor, seriile VAL 1999 - 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F și 10F
T
  11.   H.G. nr.503/24-06-1999 
HOTĂRÂRE privind lansarea unui împrumut de stat denominat în dolari S.U.A., seria VAL 10 2001
T


Vineri, 21 iunie 2024, 08:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.