Monitorul Oficial
nr. 334/15 iulie 1999

Publicare
  1.   H.G. nr.544/08-07-1999 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.335/1995 privind regimul constituirii, utilizării și deductibilității fiscale a provizioanelor agenților economici și societăților bancare
A
  2.   H.G. nr.545/08-07-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
T
  3.   H.G. nr.548/08-07-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor
A
  4.   Decizie nr.2/24-03-1997 (O.R.D.A.)
DECIZIE a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor
-
  5.   C. nr.16/12-07-1999 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație a unei bancnote cu valoarea nominală de 2.000 lei
-


Marți, 21 martie 2023, 17:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.