Monitorul Oficial
nr. 345/21 iulie 1999

Publicare
  1.   L. nr.131/20-07-1999 
LEGE pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr.VI la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
A
  2.   D. nr.250/16-07-1999 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea unor prevederi ale anexei nr.VI la Legea nr.54/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
-
  3.   L. nr.134/20-07-1999 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici
T
  4.   D. nr.253/16-07-1999 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/1999 privind acordarea de facilități fiscale agenților economici
-
  5.   L. nr.135/20-07-1999 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/1999 privind aplicarea prevederilor art.6 alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
T
  6.   D. nr.254/16-07-1999 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/1999 privind aplicarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999
-
  7.   L. nr.137/20-07-1999 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar
T
  8.   D. nr.256/16-07-1999 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1999 privind garantarea unui plasament interbancar
-
  9.   L. nr.139/20-07-1999 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
A
  10.   D. nr.258/19-07-1999 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare
-
  11.   O. nr.92/01-07-1999 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației pentru aprobarea Programului de restructurare a Societății Comerciale de Cercetare-Dezvoltare Rurală "Ceder" - S.A. Cristian, județul Sibiu
-


Vineri, 27 ianuarie 2023, 23:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.