Monitorul Oficial
nr. 402/24 august 1999

Publicare
  1.   O.G. nr.63/24-08-1999 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex - S.A. și fuziunea prin absorbire a acestei bănci cu Banca Comercială Română - S.A.
T
  2.   H.G. nr.669/19-08-1999 
HOTĂRÂRE privind stabilirea patrimoniului aferent activităților serviciilor publice de protecția plantelor județene și al municipiului București
V
  3.   H.G. nr.670/19-08-1999 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cotei majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a unor obligații bugetare de către persoanele fizice, precum și a cotei majorărilor datorate pe perioada amânării sau/și eșalonării la plată a obligațiilor bugetare
A
  4.   H.G. nr.671/19-08-1999 
HOTĂRÂRE privind aprobarea achitării, pe bază de reciprocitate, de către Ministerul Afacerilor Externe Regiei Autonome "Locato" a sumei aferente chiriei pentru apartamentul folosit de atașatul cultural italian la București
-
  5.   H.G. nr.672/19-08-1999 
HOTĂRÂRE privind alocarea de sume din Fondul la dispoziția Guvernului României pentru relațiile cu Republica Moldova pe anul 1999, în vederea finanțării unor acțiuni de integrare economică și culturală dintre România și Republica Moldova
T


Vineri, 09 decembrie 2022, 18:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.