Monitorul Oficial
nr. 423/31 august 1999

Publicare
  1.   O.G. nr.82/30-08-1999 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Decretului nr.247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă
N
  2.   O.G. nr.83/30-08-1999 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1992 privind organizarea statisticii publice
A
  3.   O.G. nr.84/30-08-1999 
ORDONANȚĂ privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparținând agenților economici din construcții
T
  4.   O.G. nr.85/30-08-1999 
ORDONANȚĂ privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului de materiale, echipament și instalații sportive al federațiilor sportive naționale și al Comitetului Olimpic Român
N
  5.   O.G. nr.88/30-08-1999 
ORDONANȚĂ privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mărfuri
V
  6.   O.G. nr.89/30-08-1999 
ORDONANȚĂ privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon
V
  7.   O.G. nr.98/30-08-1999 
ORDONANȚĂ privind preluarea de către Ministerul Industriei și Comerțului a obligației de plată a cotizațiilor la organizațiile internaționale de metrologie din care România face parte ca membru cu drepturi depline
V
  8.   O.G. nr.99/30-08-1999 
ORDONANȚĂ privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare
SE
  9.   O.G. nr.100/30-08-1999 
ORDONANȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural
-
  10.   O.G. nr.103/30-08-1999 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.35/1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., destinat finanțării proiectului "Piața de Gros" București, semnat la București la 9 iunie 1994
V
  11.   O.G. nr.109/30-08-1999 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22/1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății
A


Duminică, 16 iunie 2024, 21:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.