Monitorul Oficial
nr. 425/31 august 1999

Publicare
  1.   O.G. nr.91/30-08-1999 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Convenției europene privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974
V
  2.   Convenție/25-01-1974 
CONVENȚIE EUROPEANĂ privind imprescriptibilitatea crimelor împotriva umanității și a crimelor de război adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1974
-
  3.   O.G. nr.92/30-08-1999 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997
V
  4.   Protocol/18-12-1997 
PROTOCOL ADIȚIONAL la Convenția europeană asupra transferării persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 18 decembrie 1997
-
  5.   O.G. nr.93/30-08-1999 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Tratatului dintre România și Statele Unite ale Americii privind asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999
V
  6.   Tratat/26-05-1999 
TRATAT între România și Statele Unite ale Americii cu privire la asistența judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999
-
  7.   O.G. nr.110/30-08-1999 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
A
  8.   O.G. nr.112/30-08-1999 
ORDONANȚĂ privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
V
  9.   H.G. nr.696/26-08-1999 
HOTĂRÂRE privind trecerea, cu plată, a unui imobil din patrimoniul Societății Comerciale "Metalotex" S.A. Deva în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Educației Naționale
-


Duminică, 05 februarie 2023, 03:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.