Monitorul Oficial
nr. 449/15 septembrie 1999

Publicare
  1.   H.G. nr.744/13-09-1999 
HOTĂRÂRE privind aplicarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.749/1998, și personalului de specialitate încadrat în instituțiile publice din agricultură finanțate de la bugetul de stat
V
  2.   H.G. nr.747/13-09-1999 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 1999 ale regiilor autonome și ale societăților naționale aflate sub autoritatea Ministerului Agriculturii și Alimentației
T
  3.   O. nr.448/30-04-1999 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor privind certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice
A
  4.   C. nr.21/17-08-1999 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a monedei din argint cu valoare nominală de 100 lei, dedicată Expediției antarctice a navei "Belgica" cu participarea naturalistului român Emil Racoviță
-
  5.   C. nr.22/10-09-1999 (B.N.R.)
CIRCULARĂ pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Băncii Naționale a României nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, modificat prin circularele Băncii Naționale a României nr.7/1998 și nr.25/1998
A


Vineri, 09 decembrie 2022, 17:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.