Monitorul Oficial
nr. 167/19 aprilie 2000

Rectificare:
  1.   H.G. nr.212/30-03-2000 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind tehnica privind tehnica de calcul și formularistica necesare pentru accize și pentru impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă
V
Publicare
  2.   O. nr.1.096/08-12-1999 (M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și certificarea corpului de experți pentru evaluarea stării de siguranță a barajelor și lucrărilor hidrotehnice speciale NTLH-014
-
  3.   O. nr.1.097/08-12-1999 (M.A.P.P.M.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului privind aprobarea Procedurii de avizare a specialiștilor pentru întocmirea evaluărilor stării de siguranță a barajelor și digurilor din categoriile de importanță C și D - NTLH-015
-
  4.   O. nr.1.098/11N/08-12,13-01-2000 (M.A.P.P.M., M.L.P.A.T.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului și al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanță a lucrărilor hidrotehnice NTLH-021
-
  5.   O. nr.1.099/21N/08-12,13-01-2000 (M.A.P.P.M., M.L.P.A.T.)
ORDIN al ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului și al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului pentru aprobarea metodologiilor privind evaluarea stării de siguranță în exploatare a lucrărilor hidrotehnice
-
  6.   Decizie nr.14/27-01-2000 (A.N.R.E.)
DECIZIE privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice
A


Marți, 21 martie 2023, 17:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.