Monitorul Oficial
nr. 209/12 mai 2000

Publicare
  1.   O. nr.306/48/19-04-2000 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul sănătății, și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Listei cuprinzând bolile pentru care asigurații beneficiază, în tratamentul ambulatoriu, de medicamente eliberate fără contribuție personală, decontate din Fondul de asigurări sociale de sănătate
-
  2.   O. nr.307/49/19-04-2000 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul sănătății, și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internaționale (D.C.I.) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, și a modului de prescriere, eliberare și decontare a medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, suportate din Fondul asigurărilor sociale de sănătate
A
  3.   O. nr.328/26-04-2000 (M.S.)
ORDIN al ministrului de stat, ministrul sănătății, privind modificarea și completarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor și de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătății publice, aprobate prin ordinul ministrului sănătății nr.331/1999
-


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 15:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.