Monitorul Oficial
nr. 250/6 iunie 2000

Publicare
  1.   L. nr.96/02-06-2000 
LEGE privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
V
  2.   D. nr.213/01-06-2000 
DECRET pentru promulgarea Legii privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior
-
  3.   L. nr.97/02-06-2000 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/1999 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de uz fitosanitar
T
  4.   D. nr.214/01-06-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.54/1999 privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de uz fitosanitar
-
  5.   D. nr.215/01-06-2000 
DECRET privind numirea în funcția de vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție
-
  6.   H.G. nr.444/01-06-2000 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea organizării Reuniunii ministeriale privind cooperarea în regiunea carpatică și în bazinul fluviului Dunărea
T
  7.   H.G. nr.445/02-06-2000 
HOTĂRÂRE pentru organizarea și funcționarea unei unități de management de proiect pentru participarea României la Expoziția Mondială EXPO-2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000, în cadrul Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională
T
  8.   O. nr.154/11-05-2000 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind suspendarea aplicării dispozițiilor pct. II din anexa nr.1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr.98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a prețului de referință pentru petrolul (țiței și gaze naturale) extras în România și modificarea și completarea unor instrucțiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, pe perioada trimestrului II al anului 2000
-
  9.   O. nr.160/12-05-2000 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr.13/2000 pentru concesionarea unor activități miniere de explorare
-


Marți, 16 iulie 2024, 11:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.