Monitorul Oficial
nr. 345/25 iulie 2000

Publicare
  1.   L. nr.127/21-07-2000 
LEGE pentru modificarea și completarea art. 156 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
-
  2.   D. nr.294/14-07-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 156 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale
-
  3.   L. nr.128/21-07-2000 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României
A
  4.   D. nr.295/14-07-2000 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea art. 7 din Ordonanța Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României
-
  5.   L. nr.131/21-07-2000 
LEGE pentru completarea art. 8 din Legea nr.71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat
-
  6.   D. nr.298/17-07-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 8 din Legea nr.71/1995 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, postliceal și superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități și instituții similare din învățământul de stat
-
  7.   L. nr.132/21-07-2000 
LEGE pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
  8.   D. nr.299/17-07-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
  9.   L. nr.135/21-07-2000 
LEGE pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
  10.   D. nr.302/17-07-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
  11.   L. nr.136/21-07-2000 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome
SE
  12.   D. nr.303/17-07-2000 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/1999 privind administrarea companiilor/societăților naționale, a societăților comerciale, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, precum și a regiilor autonome
-
  13.   D. nr.293/13-07-2000 
DECRET privind conferirea Ordinului Pentru Merit în grad de Mare Ofițer
-
  14.   O. nr.37/N/08-06-2000 (M.L.P.A.T.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic de detaliu", Indicativ: G M 009-2000
-
  15.   C. nr.18/14-07-2000 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a monedei din aur cu valoarea nominală de 5.000 lei
-


Luni, 20 martie 2023, 18:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.