Monitorul Oficial
nr. 371/10 august 2000

Publicare
  1.   H.G. nr.618/13-07-2000 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Criteriilor pe baza cărora se alocă agenților economici din industrie sumele din Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente și instalații industriale, a Grilei de evaluare pentru alocarea sumelor, precum și a Normelor metodologice de programare, de calcul, de raportare și de control referitoare la acest fond special
V
  2.   O. nr.80/24-05-2000 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației pentru aprobarea Normei privind condițiile minime necesare pentru efectuarea controlului fitosanitar vamal
A
  3.   O. nr.81/24-05-2000 (M.A.A.)
ORDIN al ministrului agriculturii și alimentației privind măsurile pentru combaterea și prevenirea răspândirii păduchelui din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus)
A
  4.   O. nr.903/21-06-2000 (M.F.)
ORDIN al ministrului finanțelor privind modificarea modelelor și normelor de întocmire și utilizare a unor formulare și introducerea de noi formulare în activitatea financiară și contabilă
-


Vineri, 31 martie 2023, 12:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.