Monitorul Oficial
nr. 566/15 noiembrie 2000

Publicare
  1.   D.C.C. nr.146/14-07-2000 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 291 alin. 3 din Codul de procedură penală
-
  2.   D.C.C. nr.158/21-09-2000 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată
-
  3.   D.C.C. nr.160/21-09-2000 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 pct. 2 din Legea nr.178/1934 pentru reglementarea contractului de consignație
-
  4.   H.G. nr.1.045/06-11-2000 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului
A
  5.   H.G. nr.1.048/06-11-2000 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile, situate în județul Brașov, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regională
A
  6.   H.G. nr.1.053/06-11-2000 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile în administrarea Ministerului de Interne și a Ministerului Justiției
-
  7.   H.G. nr.1.054/06-11-2000 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru finalizarea lucrărilor de realizare a Monumentului Infanteriei în municipiul București
-
  8.   H.G. nr.1.055/06-11-2000 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Fundației arte și meserii "Floare Albastră" ca fiind de utilitate publică
V
  9.   H.G. nr.1.057/06-11-2000 
HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național pentru Curriculum
A
  10.   H.G. nr.1.058/06-11-2000 
HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită Fundației Umanitare "Columna", pe o perioadă de 5 ani, a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Alimentației, Direcția Județeană pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Neamț
-
  11.   H.G. nr.1.079/09-11-2000 
HOTĂRÂRE privind autorizarea Ministerului Finanțelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătății, în vederea finanțării achiziționării de sisteme informatice de înaltă performanță
V
  12.   H.G. nr.1.082/09-11-2000 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.538/2000 privind garantarea unor credite externe pentru Ministerul Transporturilor, necesare pentru dotarea unităților sanitare din rețeaua sanitară proprie, care asigură asistența medicală și psihologică a personalului din siguranța circulației și a navigației, cu aparatură medicală de înaltă performanță și pentru implementarea programelor de dotare la nivelul unităților sanitare din rețeaua sanitară a acestui minister
-


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 00:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.