Monitorul Oficial
nr. 99/26 februarie 2001

Publicare
  1.   L. nr.18/22-02-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974
V
  2.   D. nr.52/21-02-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.127/2000 pentru acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974
-
  3.   L. nr.20/22-02-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), și a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinței părților la această convenție la Londra la 7 iulie 1995, precum și a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluții ale Comitetului Securității Maritime al Organizației Maritime Internaționale
V
  4.   D. nr.54/21-02-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.122/2000 pentru acceptarea amendamentelor la anexa la Convenția internațională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare și efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), și a Codului privind pregătirea, brevetarea/atestarea și efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptate prin Actul final al Conferinței părților la această convenție la Londra la 7 iulie 1995, precum și a amendamentelor ulterioare, adoptate prin rezoluții ale Comitetului Securității Maritime al Organizației Maritime Internaționale
-
  5.   O. nr.11/27-11-2000 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru punerea în aplicare a Regulamentului nr.6/2000 privind modul de încasare și de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează Comisia Națională a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori
A


Marți, 05 decembrie 2023, 13:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.