Monitorul Oficial
nr. 114/6 martie 2001

Publicare
  1.   O.U.G. nr.34/26-02-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Comercială "Sidex“ – S.A. Galați
T
  2.   O.U.G. nr.35/26-02-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2000 privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996, precum și pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996
A
  3.   H.G. nr.1.392/27-12-2000 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1.172/2000 privind transferul acțiunilor deținute de stat la Societatea Comercială "Siderca“ – S.A. din administrarea Fondului Proprietății de Stat în administrarea Ministerului Finanțelor
SE
  4.   H.G. nr.260/22-02-2001 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.4/1999 privind aprobarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională
A
  5.   H.G. nr.261/22-02-2001 
HOTĂRÂRE privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite
A
  6.   H.G. nr.262/22-02-2001 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.11/2001 privind unele măsuri pentru achiziționarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora și a deșeurilor neferoase reciclabile
V
  7.   O. nr.734/28-09-2000 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru transportul și distribuția energiei electrice
-
  8.   O. nr.807/01-11-2000 (M.M.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii și protecției sociale privind aprobarea Normelor specifice de protecție a muncii pentru lucrări de reparații, consolidări, demolări și translații de clădiri
-
  9.   O. nr.2.008/12-02-2001 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor și restauratorilor
-
  10.   O. nr.2.009/12-02-2001 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor pentru aprobarea Normelor de acreditare a experților
-


Vineri, 31 martie 2023, 00:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.