Monitorul Oficial
nr. 140/21 martie 2001

Publicare
  1.   L. nr.64/16-03-2001 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în combaterea producerii și traficului ilicit de stupefiante și substante psihotrope, a folosirii inadecvate și a farmacodependentei, semnat la Bucuresti, la 22 octombrie 1999
V
  2.   D. nr.109/14-03-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea în combaterea producerii și traficului ilicit de stupefiante și substante psihotrope, a folosirii inadecvate și a farmacodependentei, semnat la Bucuresti , la 22 octombrie 1999
-
  3.   L. nr.67/16-03-2001 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Hasemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substante psihotrope, a terorismului, precum și a altor activitati ilegale, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 1999
V
  4.   D. nr.112/14-03-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Hasemit al Iordaniei cu privire la cooperarea în domeniul combaterii crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substante psihotrope, a terorismului, precum și a altor activitati ilegale, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 1999
-
  5.   O.U.G. nr.40/08-03-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru abrogarea Legii nr.165/1998 privind constituirea la dispoziția Ministerului agriculturii și Alimentației a fondului pentru finanțarea cheltuielilor aferente lucrărilor agricole din sectorul vegetal și a celor pentru creșterea animalelor, în perioada 1998-2001, și a Ordonanței Guvernului nr.36/1999 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli pentru achiziționarea, din producția internă, de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, instalații pentru irigat, animale de prăsilă, precum și pentru cazarea și creșterea animalelor, sere, solarii, înființări de plantații viticole nobile, pomicole, arbuști fructiferi
SE
  6.   H.G. nr.296/08-03-2001 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de marketing și promovare turistică pentru anul 2001
A
  7.   H.G. nr.300/08-03-2001 
HOTĂRÂRE privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
A
  8.   H.G. nr.305/08-03-2001 
HOTĂRÂRE privind atestarea și utilizarea ghizilor de turism
V
  9.   H.G. nr.308/08-03-2001 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, în administrarea Ministerului Justiției - Direcția Generală a Penitenciarelor
-
  10.   O. nr.44/26-02-2001 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea condițiilor sanitare veterinare pentru exportul de animale vii
-


Joi, 23 martie 2023, 00:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.