Monitorul Oficial
nr. 461/13 august 2001

Publicare
  1.   O.G. nr.11/26-07-2001 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire și depunere a declarațiilor de impozite și taxe
A
  2.   O.G. nr.12/26-07-2001 
ORDONANȚĂ pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă
V
  3.   O.G. nr.13/26-07-2001 
ORDONANȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură
V
  4.   H.G. nr.685/19-07-2001 
HOTĂRÂRE privind transmiterea, cu plată, în proprietatea Societății Comerciale "Romcontrol" S.A., a unui imobil proprietate privată a statului, administrat de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
i
  5.   H.G. nr.732/26-07-2001 
HOTĂRÂRE privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei
A
  6.   H.G. nr.741/26-07-2001 
HOTĂRÂRE privind aprobarea structurii, indicatorilor și a fondurilor aferente programelor care se experimentează și se finanțează din bugetul Ministerului Apelor și Protecției Mediului în anul 2001
V
  7.   H.G. nr.746/26-07-2001 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite prin Scrisoarea semnată la Washington la 1 iunie 2001 și la București la 26 iunie 2001 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare referitor la Proiectul privind forța de muncă și protecția socială, semnat la Washington la data de 23 august 1995
V
  8.   O. nr.118/30-07-2001 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind concursul public de reofertare nr. 22-2/2001 pentru concesionarea unor activități miniere de exploatare
-
  9.   O. nr.535/03-08-2001 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind activitățile specifice programelor de sănătate pentru care se finanțează și cheltuieli de personal
-


Joi, 25 iulie 2024, 06:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.