Monitorul Oficial
nr. 640/12 octombrie 2001

Publicare
  1.   H.G. nr.917/13-09-2001 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
A
  2.   H.G. nr.950/27-09-2001 
HOTĂRÂRE cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea Autorității pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
V
  3.   H.G. nr.951/27-09-2001 
HOTĂRÂRE privind înființarea Consiliului guvernamental pentru monitorizarea reformei administrației publice
A
  4.   H.G. nr.953/27-09-2001 
HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la București, în perioada 5-8 septembrie 2001, a reuniunii consulilor onorifici și a reuniunii anuale a ambasadorilor României
T
  5.   H.G. nr.954/27-09-2001 
HOTĂRÂRE privind avizarea jocurilor de artificii
V
  6.   O. nr.146/13-09-2001 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind tarifele pentru transportul țițeiului prin Sistemul național de transport al țițeiului, gazolinei, condensatului și etanului
A
  7.   O. nr.599/470/04-09-2001 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Criteriilor de selecție a furnizorilor de servicii ambulatorii de laborator, precum și a Metodologiei de evaluare a laboratoarelor de analize medicale din ambulatoriul de specialitate
A
  8.   O. nr.645/21-09-2001 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr.418/2001 privind statutul medicului, stomatologului și farmacistului, absolvenți ai facultăților de medicină, stomatologie și farmacie cu licență și cu minimum un an de pregătire practică
-
  9.   O. nr.1.878/A/11.000/286/27-09,05-09,26-07-2001 (M.F.P., M.A.E., M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice, al ministrului afacerilor externe și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind interzicerea exportului de tractoare, combine, mașini și utilaje agricole, precum și de instalații de irigat, achiziționate în baza Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr.97/2001
-
  10.   O. nr.1.879/27-09-2001 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate
A


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 21:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.