Monitorul Oficial
nr. 775/5 decembrie 2001

Rectificare:
  1.   L. nr.547/17-10-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată
A
  2.   C. nr.26/20-11-2001 (B.N.R.)
CIRCULARĂ pentru modificarea și completarea Regulamentului nr.3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare
A
Publicare
  3.   L. nr.662/20-11-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
V
  4.   D. nr.931/19-11-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învățământ, și pentru abrogarea unor dispoziții din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
-
  5.   L. nr.664/20-11-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001
V
  6.   D. nr.933/19-11-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.4/2001 pentru ratificarea Scrisorii de înțelegere dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001
-
  7.   L. nr.665/20-11-2001 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pentru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor și modernizarea Stației de epurare a apelor uzate București, România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
V
  8.   D. nr.934/19-11-2001 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2001 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acor- dată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Asistență tehnică pen- tru pregătirea proiectului Finalizarea lucrărilor și modernizarea Stației de epurare a apelor uzate București, România", semnat la Bruxelles la 22 februarie 2001 și la București la 1 iunie 2001
-
  9.   L. nr.673/20-11-2001 
LEGE pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la București la 19 octombrie 2000
V
  10.   D. nr.942/19-11-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului comercial de cooperare economică și de plăți dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Democrate Coreene, semnat la București la 19 octombrie 2000
-
  11.   D. nr.991/29-11-2001 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă unor colonei din Serviciul Român de Informații și trecerea acestora în rezervă
-
  12.   D. nr.995/29-11-2001 
DECRET privind conferirea Ordinului național Steaua României în grad de Ofițer
-
  13.   D. nr.997/29-11-2001 
DECRET privind conferirea ordinelor naționale Steaua României și Serviciul Credincios
-


Sâmbătă, 25 mai 2024, 14:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.