Monitorul Oficial
nr. 823/20 decembrie 2001

Publicare
  1.   O.U.G. nr.168/13-12-2001 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
A
  2.   H.G. nr.1.257/13-12-2001 
HOTĂRÂRE privind plata contribuției României pe anii 1995, 1996 și 1997 la Fondul European pentru Tineret
SE
  3.   H.G. nr.1.258/13-12-2001 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Oficiului Național al Monumentelor Istorice
A
  4.   O. nr.119C/07-12-2001 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind prelungirea termenelor de valabilitate a licențelor de export, de import și de operațiune de export sau de import, a căror valabilitate expiră la data de 31 decembrie 2001
T
  5.   O. nr.412/769/24-10,01-11-2001 (M.A.A.P., M.S.F.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului sănătății și familiei privind utilizarea aromelor la fabricarea vinurilor și băuturilor pe bază de vin
-
  6.   O. nr.459/23-11-2001 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea repartizării volumului maxim de masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltat în anul 2002
-
  7.   O. nr.484/916/537/17-12,18-12-2001 (M.A.A.P., M.S.F., A.N.P.C.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 121.011/570/356/2001
-


Marți, 05 decembrie 2023, 06:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.