Monitorul Oficial
nr. 37/21 ianuarie 2002

Publicare
  1.   L. nr.791/29-12-2001 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
A
  2.   D. nr.1.134/28-12-2001 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.41/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
-
  3.   H.G. nr.1.333/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri
i
  4.   H.G. nr.1.338/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind înființarea Agenției Naționale pentru Parteneriatul Universităților cu Mediul Economico-Social (APART) și participarea României la Programul TEMPUS III
A
  5.   H.G. nr.1.340/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
V
  6.   H.G. nr.3/10-01-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 5 miliarde lei din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, în vederea amenajării imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea - localitatea componentă Troian - pentru folosirea temporară ca locuințe de către familiile sinistrate din orașul Ocnele Mari
i
  7.   H.G. nr.5/10-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Mărirea gradului de siguranță a Sistemului Energetic Național prin retehnologizarea stației electrice de 400/220 kV Roșiori", județul Cluj
i
  8.   H.G. nr.6/10-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.987/2000 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Apărării Naționale și comasarea prin absorbție a Complexului Olănești cu Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
V
  9.   H.G. nr.18/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului pentru un Program de cooperare și asistență bilaterală între Guvernul Republicii Elene și Guvernul României, semnat la Atena la 21 decembrie 2001
V


Sâmbătă, 02 martie 2024, 03:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.