Monitorul Oficial
nr. 40/21 ianuarie 2002

Publicare
  1.   O. nr.2.332/28-12-2001 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2001 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991, republicată, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.61/2001, au obligația să întocmească situații financiare anuale
A
  2.   Decizie nr.1/08-01-2002 (A.N.R.G.N.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea gradului de deschidere a pieței interne a gazelor naturale
V
  3.   O. nr.81/09-01-2002 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.2.103/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata obligațiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalităților și penalităților de întârziere, și aprobarea modelului Declarației-inventar privind impozitele, taxele și contribuțiile și alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenți, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 și neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidențiate contabil, pe ani fiscali
A
  4.   Decizie nr.164/28-12-2001 (C.N.A.)
DECIZIE privind prelungirea duratei de înscriere la concursul pentru acordarea licenței de emisie pentru canalul 22-Sibiu
V
  5.   Decizie nr.165/28-12-2001 (C.N.A.)
DECIZIE pentru retragerea unor licențe de emisie
i


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 04:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.