Monitorul Oficial
nr. 66/30 ianuarie 2002

Publicare
  1.   D.C.C. nr.322/20-11-2001 
DECIZIE referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a prevederilor art.17 alin.11 din Legea nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare
V
  2.   O.G. nr.2/24-01-2002 
ORDONANȚĂ privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2002
V
  3.   H.G. nr.35/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Apărării Naționale
V
  4.   H.G. nr.41/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind derularea programelor finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și Familiei și din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002
T
  5.   H.G. nr.44/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.906/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe
A
  6.   H.G. nr.45/17-01-2002 
HOTĂRÂRE privind darea unor imobile, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor și în folosința gratuită a Uniunii Scriitorilor din România
i
  7.   H.G. nr.46/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Tunisiene privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995
V
  8.   H.G. nr.47/17-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 14 noiembrie 2001
V
  9.   Memorandum/14-11-2001 
MEMORANDUM DE ÎNȚELEGERE între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 14 noiembrie 2001
-
  10.   O. nr.481/10-12-2001 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile și modul de acordare și utilizare, precum și controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătățirilor funciare ale asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații
V
  11.   O. nr.142/22-01-2002 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Metodologiei privind scutirea de la obligația garantării datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr.977/2000
A


Vineri, 09 decembrie 2022, 19:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.