Monitorul Oficial
nr. 87/1 februarie 2002

Publicare
  1.   O.G. nr.19/24-01-2002 
ORDONANȚĂ privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
V
  2.   O.G. nr.31/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind serviciile poștale
V
  3.   H.G. nr.60/24-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2002
i
  4.   H.G. nr.62/24-01-2002 
HOTĂRÂRE privind completarea alin.(1) al art.2 din Hotărârea Guvernului nr.1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice, paraclinice și stomatologice
N
  5.   H.G. nr.67/24-01-2002 
HOTĂRÂRE privind completarea componenței Grupului de lucru pentru elaborarea și monitorizarea Planului de acțiuni referitor la îmbunătățirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr.803/2001
i


Duminică, 14 iulie 2024, 01:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.