Monitorul Oficial
nr. 128/18 februarie 2002

Publicare
  1.   H.P. nr.3/14-02-2002 
HOTĂRÂRE privind numirea președintelui și vicepreședintelui Curții de Conturi, a președinților de secții și a membrilor secțiilor
i
  2.   D.C.C. nr.24/29-01-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.17 alin.1 și ale art.18 alin.1 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
-
  3.   O.U.G. nr.10/07-02-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr.142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
A
  4.   O.U.G. nr.11/07-02-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Horticola" - S.A.București de la Agenția Domeniilor Statului la Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
V
  5.   H.G. nr.1.359/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova
V
  6.   H.G. nr.107/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind abilitarea Agenției Domeniilor Statului de a închiria imobile sau părți din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa și în proprietatea publică a statului
V
  7.   H.G. nr.108/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind modificarea alin.1 al art.3 din Hotărârea Guvernului nr.203/1994 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române
V
  8.   H.G. nr.109/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor al județului Alba în administrarea Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice al județului Hunedoara
i
  9.   H.G. nr.110/07-02-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea pachetului majoritar de acțiuni al Societății Comerciale Transport Mixt "Făgețeana" - S.A.Făget în proprietatea privată a orașului Făget, județul Timiș
i


Vineri, 02 decembrie 2022, 22:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.