Monitorul Oficial
nr. 136/21 februarie 2002

Publicare
  1.   D.C.C. nr.32/31-01-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 205 și 206 din Codul penal
-
  2.   O. nr.206/29-06-2001 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normelor privind preluarea, depozitarea și valorificarea redevenței/arendei încasate în natură, cuvenită statului, reprezentat prin Agenția Domeniilor Statului
V
  3.   O. nr.2.264/27-11-2001 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelelor formularelor specifice cu regim special privind activitatea financiară și contabilă și a normelor privind întocmirea și utilizarea acestora
V
  4.   O. nr.180.260/1/22/18-02-2002 (M.F.P., B.N.R., C.N.V.M.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice, al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.875/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind operațiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată
V


Vineri, 01 martie 2024, 03:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.