Monitorul Oficial
nr. 145/26 februarie 2002

Rectificare:
  1.   L. nr.544/12-10-2001 
LEGE privind liberul acces la informațiile de interes public
V
  2.   O.G. nr.36/30-01-2002 
ORDONANȚĂ privind impozitele și taxele locale
A
Publicare
  3.   O.U.G. nr.16/20-02-2002 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru reglementarea unor măsuri fiscale
V
  4.   H.G. nr.144/20-02-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes național aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului
T
  5.   H.G. nr.146/20-02-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin.(4) al art.2 din Hotărârea Guvernului nr.880/2001 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
V
  6.   H.G. nr.147/20-02-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea alin.(4) al art.2 din Hotărârea Guvernului nr.887/2001 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
V
  7.   H.G. nr.148/20-02-2002 
HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare financiare
i
  8.   H.G. nr.149/20-02-2002 
HOTĂRÂRE privind stabilirea și ajustarea tarifelor pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Ploiești
V
  9.   H.G. nr.150/20-02-2002 
HOTĂRÂRE privind organizarea în România a celei de-a 5-a Reuniuni a Comitetului de Coordonare a procesului Reuniunii Miniștrilor Apărării din Sud-Estul Europei (SEDM-CC) și a celei de-a 7-a Reuniuni a Comitetului Director Politico-Militar (PMSC) al Forței Multinaționale de Pace din Sud-Estul Europei (MPFSEE)
T
  10.   O. nr.48/18-02-2002 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Listei cuprinzând organismele de inspecție desemnate în domeniul recipiente-butelii
V


Miercuri, 30 noiembrie 2022, 05:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.