Monitorul Oficial
nr. 160/6 martie 2002

Publicare
  1.   H.G. nr.128/14-02-2002 
HOTĂRÂRE privind incinerarea deșeurilor
A
  2.   O. nr.267/19-02-2002 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1.253/2001 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr.1.801/1995 de aprobare a Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidența, urmărirea, încasarea și raportarea impozitelor, taxelor și a altor obligații, precum și al celor care privesc activitățile de trezorerie, bugetare, de control și sancționare a contravențiilor la normele legale privind disciplina financiară
V


Marți, 28 martie 2023, 21:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.