Monitorul Oficial
nr. 168/11 martie 2002

Publicare
  1.   O. nr.56/25-02-2002 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Prescripțiilor tehnice privind stabilirea tarifelor pentru operațiunile de avizare, autorizare și control tehnic la instalațiile mecanice sub presiune, instalațiile de ridicat și aparatele consumatoare de combustibil, efectuate de organele tehnice ale Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR)
V
  2.   O. nr.57/25-02-2002 (M.I.R.)
ORDIN al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române prin care se adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la aparatele de cântărit cu funcționare neautomată
A
  3.   O. nr.102/04-03-2002 (M.A.A.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea listei cuprinzând localitățile din zona montană din care vor face parte beneficiarii sprijinului ce se acordă producătorilor de lapte și ai sprijinului ce se acordă producătorilor agricoli pentru creșterea producției de carne și a efectivelor de animale, pentru anul 2002
V
  4.   O. nr.238/297/22-02,25-02-2002 (M.L.P.T.L., M.F.P.)
ORDIN al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice nr. 3.705/MM/21.137/2001 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
A


Marți, 21 martie 2023, 15:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.