Monitorul Oficial
nr. 185/18 martie 2002

Publicare
  1.   L. nr.103/08-03-2002 
LEGE privind înființarea comunei Cozmeni, județul Harghita
V
  2.   D. nr.167/06-03-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea comunei Cozmeni, județul Harghita
-
  3.   L. nr.104/08-03-2002 
LEGE privind înființarea comunei Mădăraș, județul Harghita
V
  4.   D. nr.168/08-03-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind înființarea comunei Mădăraș, județul Harghita
-
  5.   L. nr.105/08-03-2002 
LEGE privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului din componența comunei Beliu, județul Arad
V
  6.   D. nr.169/06-03-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind schimbarea denumirii satului Lunca Teuzului din componența comunei Beliu, județul Arad
-
  7.   L. nr.106/08-03-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație
V
  8.   D. nr.170/06-03-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2001 privind înființarea și organizarea Institutului Național de Administrație
-
  9.   L. nr.107/08-03-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2002 privind finanțarea restanțelor aferente aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat
T
  10.   D. nr.171/06-03-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2002 privind finanțarea restanțelor aferente aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2001 privind acordarea în anul 2001 a unui sprijin direct de minimum un milion lei producătorilor agricoli pentru fiecare hectar de teren cultivat, cu finanțare de la bugetul de stat
-
  11.   L. nr.108/08-03-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar
T
  12.   D. nr.172/06-03-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 157/2001 privind garantarea unui plasament interbancar
-
  13.   L. nr.109/08-03-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
A
  14.   D. nr.173/06-03-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
-
  15.   D.C.C. nr.49/14-02-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală
-
  16.   D.C.C. nr.51/19-02-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată, cu modificările și completările ulterioare
-
  17.   O. nr.142/07-03-2002 (M.S.F.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei privind completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 66/2002 pentru aprobarea Normelor privind obținerea specializărilor și competențelor pentru asistenții medicali și alte categorii de personal sanitar cu pregătire postliceală sau medie
A
  18.   O. nr.148/78/08-03,07-03-2002 (M.S.F., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 72/44/2002 pentru aprobarea listelor cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman, de care beneficiază asigurații, pe bază de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, cu și fără contribuție personală, și a sistemului de compensare a prețurilor cu amănuntul la unele medicamente de uz uman
V


Sâmbătă, 03 iunie 2023, 00:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.