Monitorul Oficial
nr. 205/26 martie 2002

Publicare
  1.   L. nr.134/21-03-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum și a Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001
V
  2.   D. nr.218/19-03-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 188/2001 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001, precum și a Protocolului pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Federal al Republicii Austria privind readmisia persoanelor, semnat la Viena la 28 noiembrie 2001
-
  3.   L. nr.135/21-03-2002 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2000 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea agenților economici producători interni sau importatori de alcool, băuturi alcoolice spirtoase și băuturi alcoolice naturale, în vederea achitării obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile speciale
SE
  4.   D. nr.219/19-03-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/2000 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea agenților economici producători interni sau importatori de alcool, băuturi alcoolice spirtoase și băuturi alcoolice naturale, în vederea achitării obligațiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și fondurile speciale
-
  5.   L. nr.136/21-03-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul acestui fond
A
  6.   D. nr.220/19-03-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/1999 privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul acestui fond
-
  7.   H.G. nr.1.353/27-12-2001 
HOTĂRÂRE privind atestarea domeniului public al județului Ialomița, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Ialomița
-
  8.   H.G. nr.255/13-03-2002 
HOTĂRÂRE pentru finanțarea plății restanțelor aferente aplicării Hotărârii Guvernului nr. 585/2001 privind repartizarea sumelor pentru întreținerea, conservarea și perpetuarea patrimoniului genetic al animalelor pe specii, rase, linii și hibrizi, precum și stabilirea numărului de animale pentru care se acordă aceste sume în anul 2001
T
  9.   H.G. nr.256/13-03-2002 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru funcționarea Teatrului Național din Târgu Mureș
A
  10.   H.G. nr.258/13-03-2002 
HOTĂRÂRE privind organizarea din doi în doi ani la București a Festivalului Internațional "George Enescu"
A
  11.   H.G. nr.263/13-03-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului de Interne
i


Duminică, 05 februarie 2023, 18:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.