Monitorul Oficial
nr. 254/16 aprilie 2002

Publicare
  1.   D. nr.263/08-04-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
-
  2.   L. nr.174/10-04-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat
V
  3.   D. nr.270/08-04-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 23/1998 privind finanțarea și din alte surse decât bugetul de stat a unor activități specifice de administrare a rezervelor de stat
-
  4.   L. nr.175/10-04-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României
A
  5.   D. nr.271/08-04-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2000 privind modificarea și completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și modificarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Președintelui României
-
  6.   H.G. nr.324/04-04-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a unui teren aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
i
  7.   H.G. nr.325/04-04-2002 
HOTĂRÂRE privind încadrarea unor sectoare de drumuri de exploatare în categoria funcțională a drumurilor publice comunale și a unor sectoare de drumuri comunale în categoria funcțională a drumurilor publice din județul Dolj
i
  8.   O. nr.85/1.109/19-03,20-03-2002 (C.N.A.S., C.M.R.)
ORDIN privind modificarea art. 2 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Colegiului Medicilor din România nr. 629/4.233/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Contractului-cadru privind condițiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale ori corectării unor deficiențe fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate
V
  9.   C. nr.13/11-04-2002 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii aprilie 2002 (perioade de aplicare)
T
  10.   L. nr.167/10-04-2002 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
V


Joi, 18 aprilie 2024, 01:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.