Monitorul Oficial
nr. 258/17 aprilie 2002

Publicare
  1.   L. nr.176/11-04-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților (organizații, culte religioase) minorităților naționale din România
V
  2.   D. nr.275/09-04-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 112/1998 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților (organizații, culte religioase) minorităților naționale din România
-
  3.   L. nr.177/11-04-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state
A
  4.   D. nr.276/09-04-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetățenii români, la ieșirea din țară, a condițiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene și în alte state
-
  5.   D. nr.277/09-04-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 71 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase
-
  6.   L. nr.179/11-04-2002 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România
V
  7.   D. nr.278/09-04-2002 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1998 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/1997 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților evreiești din România
-
  8.   D.C.C. nr.65/28-02-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 182 din Codul penal
-
  9.   H.G. nr.322/04-04-2002 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unor credite externe în favoarea Societății Naționale "Nuclearelectrica" - S.A. pentru procurarea de bunuri și servicii din import necesare finalizării Unității 2 de la CNE Cernavodă
V
  10.   H.G. nr.323/04-04-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, în vederea reabilitării stației de pompare și filtrare, a lucrărilor de placare la bazinul olimpic de înot, precum și reparării stadionului de atletism de la Liceul cu program sportiv din municipiul Brăila, județul Brăila
i
  11.   H.G. nr.326/04-04-2002 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj, în vederea finalizării lucrărilor la Centrul Autonom de Recuperare, Pregătire și Integrare Socioprofesională a Persoanelor cu Handicap Târgu Cărbunești
i
  12.   H.G. nr.327/04-04-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" - Institutul de Cercetări pentru Protecția Plantelor București în administrarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor - Direcția sanitară veterinară Ilfov
i
  13.   H.G. nr.328/04-04-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului I.N.C.D.P.M. București, Institutului Național de CercetareDezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, aflate în coordonarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului
T
  14.   H.G. nr.329/04-04-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Națională "Aeroportul Internațional București-Băneasa" S.A. pentru perioada 2002-2010
V
  15.   L. nr.178/11-04-2002 
LEGE privind abrogarea art. 71 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase
V
  16.   D.C.C. nr.59/26-02-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2000 pentru unele măsuri privind soluționarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale, în întregul său, precum și a dispozițiilor art. 1 alin. (1) din aceeași ordonanță
-


Marți, 05 decembrie 2023, 14:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.