Monitorul Oficial
nr. 375/4 iunie 2002

Publicare
  1.   D. nr.467/28-05-2002 
DECRET pentru numirea unui procuror financiar
i
  2.   H.G. nr.516/23-05-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor sectoare de drum din administrarea unor consilii locale din județul Argeș și, respectiv, a Regiei Naționale a Pădurilor - Direcția silvică Pitești în administrarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România" și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor naționale
V
  3.   H.G. nr.525/23-05-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare în domeniul educației dintre Ministerul Educației și Cercetării din România și Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, semnat la Geneva la 15 aprilie 2002
V
  4.   H.G. nr.526/23-05-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
T
  5.   H.G. nr.527/23-05-2002 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri referitoare la executarea în regim de urgență a lucrărilor de construcție a Tronsonului de "Autostradă București-Fetești-Cernavodă"
i
  6.   H.G. nr.528/23-05-2002 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.334/2001 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societățile naționale și societățile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Industriei și Resurselor, precum și a transferurilor pentru societățile comerciale din sectorul minier și pentru Societatea Comercială "Romplumb" - S.A. Baia Mare
T


Miercuri, 29 martie 2023, 06:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.