Monitorul Oficial
nr. 468/1 iulie 2002

Publicare
  1.   L. nr.424/27-06-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
V
  2.   D. nr.583/27-06-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier
-
  3.   H.G. nr.638/20-06-2002 
HOTĂRÂRE privind transferul pachetului integral de acțiuni al Societății Comerciale "Uzina Termoelectrică Giurgiu" - S.A. în proprietatea privată a județului Giurgiu
i
  4.   H.G. nr.644/20-06-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea privată a comunei Corbeanca, județul Ilfov
i
  5.   H.G. nr.645/20-06-2002 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea privată a comunei Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov
i
  6.   H.G. nr.648/20-06-2002 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe
A
  7.   H.G. nr.649/20-06-2002 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Industriei și Resurselor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2002, pentru restructurarea industriei de apărare
I
  8.   O. nr.28/24-06-2002 (A.P.A.P.S.)
ORDIN al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Școala de Șoferi Amatori" - S.A. Ploiești
i
  9.   O. nr.29/24-06-2002 (A.P.A.P.S.)
ORDIN al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Vinalcool" - S.A. Giurgiu
i
  10.   O. nr.30/24-06-2002 (A.P.A.P.S.)
ORDIN al ministrului Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Editura Scrisul Românesc" - S.A. Craiova
i
  11.   O. nr.5/17-06-2002 (C.S.A.)
ORDIN privind aprobarea Listei oficiale cuprinzând persoanele juridice autorizate în evaluarea activelor societăților de asigurare, agreate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor conform prevederilor normelor aprobate prin Ordinul nr. 2/2002
i


Joi, 09 februarie 2023, 10:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.