Monitorul Oficial
nr. 469/1 iulie 2002

Publicare
  1.   L. nr.387/13-06-2002 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
A
  2.   D. nr.541/11-06-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
-
  3.   L. nr.389/13-06-2002 
LEGE pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 169/1997
V
  4.   D. nr.543/11-06-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 169/1997
-
  5.   L. nr.397/14-06-2002 
LEGE pentru ratificarea Acordului dintre statele participante la Brigada multinațională în așteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operațiuni O.N.U. privind statutul forțelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001
V
  6.   D. nr.550/13-06-2002 
DECRET privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre statele participante la Brigada multinațională în așteptare cu capacitate de luptă ridicată pentru operațiuni O.N.U. privind statutul forțelor lor, semnat la Copenhaga la 13 decembrie 2001
-
  7.   D.C.C. nr.134/23-04-2002 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 372, 373, 376 și 377 din Codul de procedură civilă
-
  8.   H.G. nr.612/13-06-2002 
HOTĂRÂRE privind trecerea din proprietatea privată a statului și din administrarea Societății Comerciale "Termoelectrica" - S.A. București Sucursala Electrocentrale București - în proprietatea publică a municipiului Brăila și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila a magistralei de termoficare de la Termocentrala Chișcani până în municipiul Brăila
i
  9.   H.G. nr.624/20-06-2002 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 177/2002 pentru aprobarea detalierii listei-sinteză pe amplasamente și obiective de investiții din cadrul Programului de construcție de săli de sport în anul 2002
i
  10.   H.G. nr.629/20-06-2002 
HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri organizatorice în implementarea Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de stimulare a precipitațiilor și finanțarea activităților prevăzute pentru etapa a III-a - 2002, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
A


Miercuri, 27 septembrie 2023, 18:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.